Hallitus 2021

Jäsenet
Varajäsenet
Ulla Hohkuri, puheenjohtaja Minna Riitahaara
Eero Pulli Kari Malinen
Ari Leinonen Seppo Lindeman
Paula Kukkonen Markku Vuorinen
Veli-Matti Saajala Tarja Viitasaari-Nurmi
Päivi Tuomainen Marjaana Tirkkonen
Pirjo Rinne Mari Lahti
Ari Ropanen, sihteeri


Johtoryhmä

Yhdistyksen operatiivista toimintaa vetää toiminnanjohtaja Ari Ropanen. Hänen vastuullaan on toimintasuunnitelmaan kirjattujen tehtävien toteuttaminen hallituksen ohjauksella ja avustuksella.

Yhdistyksen yleiskokous päättää kaksi kertaa vuodessa tärkeimmät linjat toiminnasta. Kevätkokouksessa tarkastetaan edellisen vuoden toiminta ja syyskokouksessa valitaan jäsenet hallitukseen, päätetään toimintasuunnitelmasta sekä budjetista ja jäsenmaksuista. Kaikilla jäsenillä on äänestystilanteissa yksi ääni.Ari Ropanen
Toiminnanjohtaja

0400 845 930
ari.ropanen(at)tsemppi.netSivuilla olevat esitteet ja ladattavat tiedostot ovat PDF-muotoisia ja tarvitset niiden lukemiseen Acrobat Reader-ohjelman. Mikäli koneellasi ei jo ole sitä, voit ladata sen ilmaiseksi, alla olevasta Adobe Acrobat Reader linkistä.