Monipalvelukeskus TSEMPPI

Mielenterveys- ja kuntoutuspalvelut

Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tarjota uusia mahdollisuuksia kohti työelämää. Kuntouttavassa työtoiminnassa pitkään työttömänä ollut saa säännöllistä toimintaa sekä tukea ja ohjausta.


Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua Turun Työllisyyspalvelukeskuksen, Työpisteen, sosiaalitoimen tai TE-toimiston kautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla tulee olla voimassa oleva aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelma tehdään tavallisesti asiakkaan, kunnan virkailijan ja TE-toimiston virkailijan kesken. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään tavallisesti kolmen kuukauden jaksoiksi, joita on mahdollisuus jatkaa aktivointisuunnitelman mukaisesti. Työtoimintapäiviä on 3-4 viikossa 4 tuntia kerrallaan.

Tällä hetkellä tuotamme kuntouttavan työtoiminnan palvelua Turun ja Naantalin kaupungeille sekä Perusturvakuntayhtymä Akselille.


Toiminnat

Monipalvelukeskus Tsempissä kuntouttavaa työtoimintaa on Laiskan Kirppiksellä, Kierrätyspyöräverstas Recykkelissä sekä kierrätysvaatekaupoissa KV Boutiquessa ja KV Outletissa. Kaikissa toimipisteissä kuntoutuja osallistuu aitoon työyhteisöön ja opettelee oikean työpaikan käytäntöjä sekä työelämän valmiuksia vaihtelevissa työtehtävissä.

Laiskan Kirppiksellä on mahdollisuus oppia myynti- ja asiakaspalvelutyön perusteita. Työtehtäviä on myymälän siistimisestä ja somistamisesta asiakaspalveluun ja kassataitojen opetteluun asti.

Kierrätysvaate- ja tavarakaupat KV Boutique ja KV Outlet myyvät lahjoituksena saatuja vaatteita ja tavaroita. Normaalien myynti- ja asiakaspalvelutehtävien lisäksi, työtehtäviin kuluu tavaroiden lajittelua, myyntikunnon arviointia, hinnoittelua ja esillepanoa sekä varaston hallintaa. Jatkokäsittelyyn päätyvien tekstiilien sekä muiden tavaroiden säädöstenmukainen lajittelu on myös merkittävä osa työtehtäviä.

Kierrätyspyöräverstas Recykkelissä kunnostetaan lahjoituksina saatuja polkupyöriä myyntiin sekä tehdään asiakaspyörien huoltoja. Työtehtävinä on myös kuljetustehtävissä avustamista sekä työympäristön siisteydestä huolehtimista. Myös asiakaspalvelun ja myyntityön taitoja on mahdollisuus opetella.

Toimipisteiden välillä on työnkuvissa pieniä eroja, mutta mitään ei tarvitse osata etukäteen, vaan saat opastuksen ja perehdytyksen kaikkeen tekemiseen. Asenne ratkaisee!


Yksilöohjaus

Monipalvelukeskus Tsempin kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy säännöllinen yksilöohjaus. Yksilöohjauksen sisältö määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sen tarkoituksena on tukea jaksamista työtoiminnoissa, käsitellä elämäntilanteen kannalta merkityksellisiä asioita sekä suunnitella tulevaisuutta työnhakuun ja koulutuksiin liittyvissä asioissa. Kaikki yksilöohjaajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.


Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta


Tsempin kuntouttavassa ryhmätoiminnassa kootaan yhteen hyvän arjen palasia ja etsitään omaa polkua kohti työelämää. Ryhmätoiminta on toiminnallista ja aktivoivaa. Tavoitteena on vahvistaa arjenhallinnan taitoja, yhteistyötaitoja, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä auttaa jokaista tunnistamaan omia voimavarojaan. Olennaisia asioita ovat myös yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä itseluottamuksen tukeminen ja vahvistaminen. Ryhmän tavoitteena on myös edistää / vahvistaa työelämävalmiuksia sekä löytää jokaiselle sopiva jatkopolku kohti työelämää. Jokainen ryhmään osallistuva asettaa myös itse henkilökohtaiset tavoitteet, joihin pyrkii ryhmän aikana.

Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ryhmän sisältöön ja lopullinen ryhmäohjelma suunnitellaan aina yhdessä ryhmän toiveiden mukaisesti. Ryhmässä voidaan keskustella, tehdä erilaisia harjoituksia, liikkua, tehdä ruokaa, käydä tutustumiskäynneillä ja retkillä, järjestää infoja tai pyytää esimerkiksi vierailevia puhujia kertomaan ryhmää kiinnostavista palveluista.

Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa. Ryhmäkerta kestää neljä tuntia. Ryhmäkertaan sisältyy kevyt lounas.

Ryhmätoimintaan kuuluu yksilöllinen tuki. Yksilöohjauksessa voidaan muun muassa tarkentaa tavoitteita, keskustella tulevaisuuden suunnitelmista sekä miettiä ryhmän jälkeistä jatkopolkua ja pohtia keinoja sen saavuttamiseen.

Ryhmää ohjaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.


Lataa kuntouttavan työtoiminnan esite tästä

Lataa kuntouttavan ryhmätoiminnan esite asiakkaalle tästä


LisätietojaLähiohjaajat


Laiskan Kirppis

Henna Tamminen

040 704 8879

Helena Kraneis

040 704 8879


Kierrätyspyöräverstas Recykkeli

Tuomo Suomi (Turku)

050 432 7795

Ari Hiltunen (Mynämäki)

050 308 5988

Jarno Mönkäre (Kaarina)

050 430 0776


KV - Kierrätysmyymälät

Matti Silvander

050 307 2220